تبلیغات پیامکی

عکسهای متفاوت و جذاب و جالب

گالری عکس همشهری جوان

قدر خانواده ات را بدانقدر خانواده ات را بدانبا مردی که در حال عبور بود برخورد کردم


-اووه !! معذرت میخوام...

-من هم معذرت میخوام

-دقت نکردم ...ما خیلی مؤدب بودیم

من و این غریبه

خداحافظی کردیم و به راهمان ادامه دادیماما در خانه با آنهایی که دوستشان داریم چطور رفتار می کنیمکمی بعد از آن روز
در حال پختن شام بودم.
دخترم خیلی آرام کنارم ایستاد همین که برگشتم به اوخوردم و تقریباً انداختمش.
با اخم گفتم: ”اه !! ازسرراه برو کنار"قلب کوچکش شکست و رفتنفهمیدم که چقدر تند حرف زدموقتی توی رختخوابم بیدار بودم صدای آرام خدا در درونم گفت:

وقتی با یک غریبه برخورد میکنی ، آداب معمول را رعایت می کنی

اما با بچه ای که دوستش داری بد رفتار می کنیبرو به کف آشپزخانه نگاه کن. آنجا نزدیک در، چند گل پیدا میکنی.

آنها گلهایی هستند که او برایت آورده است.

خودش آنها را چیده.

صورتی و زرد و آبیآرام ایستاده بود که سورپرایزت بکنههرگز اشکهایی که چشمهای کوچیکشو پر کرده بود ندیدیدر این لحظه احساس حقارت کردماشکهایم سرازیر شدند.

آرام رفتم و کنار تختش زانو زدمبیدار شو کوچولو ، بیدار شو. اینا رو برای من چیدی؟گفتم : دخترم واقعاً متاسفم از رفتاری که امروز داشتم
نمیبایست اون طور سرت
داد بکشم

گفت :اشکالی نداره من به هر حال دوستت دارم مامان

من هم دوستت دارم دخترم

و گلها رو هم دوست دارم

مخصوصا آبیه روگفت : اونا رو کنار درخت پیدا کردم ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن

میدونستم دوستشون داری ، مخصوصا آبیه رو

***
آیا می دانید که اگر فردا بمیرید شرکتی که در آن کار می کنید به آسانی در ظرف یک روز برای شما جانشینی می آورد؟اما خانواده ای که به جا می گذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد کرد.و به این فکر کنید که ما خود را وقف کارمی کنیم و نه خانواده مان!چه سرمایه گذاری ناعاقلانه ای !!

اینطور فکر نمیکنید؟!!

به راستی کلمه
"خانواده" یعنی چه ؟؟


تاریخ ارسال: جمعه 19 آذر‌ماه سال 1389 | نویسنده: علی اکبر | چاپ مطلب 0 نظر

درآمد زایی 100 درصد تضمینی با نئوباکس  اطلاعات بیشتر رو اینجا کسب کنید